skip to Main Content

HVORDAN skaber man en generøs og tillidsbaseret organisationskultur?

Hvordan kan man styrke engagement og medejerskab i en tid med konstante forandringer?

Værtskab er et effektivt og praktisk værktøj, som bruges indadrettet i virksomheden. Det tager hånd om udviklingen af det allervigtigste potentiale for meromsætning – forandringsparathed, tillid og innovation – nemlig kulturen i organisationen.

Værktøjet kan bruges i virksomheder, private såvel som offentlige, samt frivillige organisationer. Værktøjet er baseret på værtskabsfilosofien og reagerer gennem processer, som har en solid indvirkning på, og mobilisering af, hele organisationen – dermed skabes der et fælles engagement for virksomhedens mål.

Værtskabsprocesserne engagerer ledere såvel som ansatte på alle niveauer. Processernes mål er at skabe engagement, identificering og medejerskab hos den enkelte samt styrkelse af fællesskabet. Vi sætter fokus på en positiv tilgang og vigtigheden af den enkeltes holdning kombineret med indsatsen mod fælles fremgang og øget lønsomhed.

En af de vigtigste momenter i værtskabsprocesserne er den styrkebaserede ledelse og inddragelse. Den bidrager til styrket fællesskab og øget arbejdsglæde.

Resultatet af en Værtskabsproces med en rummelig og tillidsbaseret organisationsudvikling er, at organisationen møder sig selv og dens udfordringer på en ny og anderledes måde. En naturlig bonus er, at holdningsændringen ikke blot opnås internt – den styrkede relations-kompetence gør, at man også ønsker kunder, leverandører og eksterne kontakter velkommen på en autentisk måde.

Er du særlig interesseret i at styrke jeres kunde- og gæstetilfredshed? Læs her hvordan

Er du nysgerrig på, hvordan en Værtskabsproces kan gennemføres hos jer?
Tag kontakt til Märit eller Charlotte og få en uforpligtende snak

tillidsbasered organisationskultur
Back To Top